Politika jakosti v pokladních systémech

Všechny naše činnosti jsou podřízeny nárokům vyplývajícím z podnikové strategie, postavené na principu neustálého zlepšování výsledného produktu a služeb.
Pro udržení a rozvoj podnikatelských aktivit jakožto závazku vůči všem zákazníkům důsledně uplatňuje Politiku jakosti založenou na těchto zásadách: